รางวัลTJC2018
ก.ย. 30

รางวัลTJC2018

รางวัลชมเชย  รับเกียรติบัตรและเงินสด 5,000 บาท ได้แก่ วง Captain James จาก คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร

  1.  นายถิรพล กวางทองพานิชย์ Drums จบการศึกษา คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

รางวัลชมเชย  รับเกียรติบัตรและเงินสด 5,000 บาท ได้แก่ วง Love you like blue จาก คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร  

  1. นายภูมิ หอยสังข์ Electric Guitar กำลังศึกษาอยู่ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  2. นายทรงพล อนันตชัยศิลป์ Double Bass กำลังศึกษาอยู่ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  3. นายธนานนท์ สุนทองห้าว Piano กำลังศึกษาอยู่ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  4. นายณัฐพงศ์ วารกานนท์ Drums กำลังศึกษาอยู่ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  5. นายชิษณุพงศ์ สุภชัย Trumpet กำลังศึกษาอยู่ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
X