รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD ด้านมนุษย์ศาสตร์ ประจำปี 2560-รศ.สมคิด จิระทัศนกุล
ก.ย. 30

รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD ด้านมนุษย์ศาสตร์ ประจำปี 2560-รศ.สมคิด จิระทัศนกุล

รศ.สมคิด จิระทัศนกุล ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD ด้านมนุษย์ศาสตร์ ประจำปี 2560 จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย
จากผลงานหนังสือเรื่อง “อภิธาน ศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย (เล่มที่ 1-4)”

X